CE-märkning

Som tillverkare av maskiner omfattas vi av kravet på CE-märkning, detsamma gäller när vi bygger om eller gör förändringar på en redan CE-märkt maskinutrustning. CE är en förkortning för Conformité Européenne. CE-märket intygar att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav och kan därmed fritt säljas och användas på den europeiska marknaden.

Processen att CE-märka en utrustning inleder vi i konstruktionsfasen, genom riskbedömning. Risker ska så långt det är möjligt undanröjas eller minskas enligt principerna för integration av säkerheten. Innan leverans validerar vi maskinens funktion och säkerhet så att den överensstämmer med kraven. Vid överlämnande utbildar vi operatörer och underhållspersonal på plats och säkerställer att all teknisk dokumentation finns sammanställd till användare.