Konstruktion

”Vi är stolta över att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och tillsammans med våra kunder, med hjälp av den senaste tekniken”

Mekanisk konstruktion

Vår mekaniska konstruktionsfas är mer än bara en enkel process; varje projekt innefattar en ”resa” av innovation och nytänkande. Från det allra första utkastet i offertstadiet till den slutliga maskinkonstruktionen, diskuteras och utprövas den mest optimala lösningen. Vi diskuterar koncept med kunder, finslipar dem, konstruerar och granskar noggrant – både internt och extern. Därefter går vi vidare till tillverkning och uppbyggnad av maskinutrustningen, där maskinen väcks till ”liv”.

Vi arbetar i mjukvarorna; Autodesk Inventor Professional integrerat med Vault Professional och Solidworks. Dessa mjukvaror är kraftfulla verktyg som låter oss konstruera avancerade maskiner och komplexa utrustningar. Verktygen tillåter samtidig användning av flera konstruktörer, i ett och samma projekt. Med detta kompletta PDM-system skapas en kontrollerad miljö som hanterar utgåvor, revisioner och generar tillverkningsunderlag.

Vad som särskiljer oss är vårt samarbete. Vi inkluderar alla röster och roller från början, både internt och med kund. Alla produktionsgrupper skall vara med; säljare, projektledare, mekanisk konstruktör, el-konstruktör, automationsingenjör, tekniker och elektriker. Tillsammans besitter vi en mycket bred kompetens, vi är noggranna, engagerade och otroligt lösningsorienterade. Allt detta i kombination med en gedigen erfarenhet från många olika projekt av varierande art
– detta gör oss till ledande inom mekanisk konstruktion.

EL-konstruktion

När det är dags att ”knyta ihop” den mekaniska delen med den elektriska styrningen så att maskinen kan ”röra sig” och kommunicera, hamnar vi på vår el-konstruktionsavdelning. Våra el-konstruktörer har en strukturerad och lösnings orienterad arbetsmetodik i deras dagliga arbete. Genom att vi arbetar professionellt i EPLAN, en marknadsledande mjukvarulösning inom elektrisk konstruktion och dokumentation, säkerställer vi att varje projekt genomförs professionellt och effektivt.

Med vår erfarenhet inom automation och att vi inte räds av att använda den senaste tekniken och nyheterna. Ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade och kan erbjuda de optimalaste komponenterna. Vi har ett stort fokus på att inkludera kundernas önskemål i vårt arbete och balansera dem med gällande regelverk. Det är vårt mål att skapa skräddarsydda, kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet tillsammans med våra kunder. Vår flexibilitet och förmåga att arbeta oberoende av specifika fabrikat eller leverantörer ger oss möjlighet att skapa det bästa resultatet för varje projekt. Högfokus läggs på att göra maskinerna driftsäkra och ur säkerhetssynpunkt säkra.