Kvalitetspolicy

PV Systems kvalitetspolicy

Pv Systems och dess medarbetare ska leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov krav och förväntningar samt enligt vårt certifieringssystem ISO9001. Vi skall alltid uppfylla avtalade överenskommelser med kunden vad gäller kvalitet, leveranser, support och service.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Vara servicevänliga
  • Hålla vad vi lovar
  • Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Följa upp kundordern samt mäta leveranssäkerhet från leverantör till kund, kvalitet och kundnöjdhet.
  • Ha en personlig utvecklingsplan.
  • Vara lyhörda för kundens önskemål.
  • Regelbundet utvärdera innehållet i kvalitetspolicyn så kvalitetsmålen kan hållas uppdaterade.