Montering & Installation

För att kunden ska få en utrustning i bästa möjliga status, monterar vi alltid upp och testkör alla maskiner och anläggningar i vår montagehall innan leverans. Vi arbetar metodiskt och verifierar funktion efter funktion innan det är dags för driftsättning. Som ett sista steg innan ”power on” genomför projektet en skyddsrond tillsammans med all involverad personal – säkerheten är alltid i fokus.

Under testkörningen säkerställer vi utrustningens driftsäkerhet och överensstämmelse med kundens kravspecifikation. Vi har löpande uppföljningsmöten och avstämningar med kund där vi tillsammans diskuterar risker, möjligheter och tekniska lösningar, vilket skapar en extra trygghet i vårt samarbete och förbereder kunden inför installationen och övertagandet. När projektet passerat den hållpunkt som verifierar utrustningens funktion och vi är överens om ett godkännande, enligt protokoll för FAT eller GATE, sker installation på plats hos kund. Det är alltid vår personal som demonterar, packar, återmonterar och installerar utrustningen hos kund. Efter ytterligare tester och överenskommelser om godkännande, slutför vi CE-märkningen, kund övertar anläggningen och projektet övergår i garanti.